Pregled projekta:

Changing the Story Bosnia and Herzegovina (Promjena priče Bosna i Hercegovina)

Cilj ovog projekta je raditi s mladim aktivistima i ambicioznim filmašima u Bosni i Hercegovini. Kroz radionice za film i mentorsku podršku, šest mladih ljudi iz cijele BiH će producirati nekoliko kratkih filmova za koje smatraju da su relevantni i važni za dijeljenje.

camera---No-BG---Chaging-the-Story---BiH-12.png

Filmovi će biti distribuisani široj publici mladih osoba širom Evrope i podijeljeni s relevantnim kreatorima politike i drugima kako bi se podigla svijest o problemima i prioritetima mladih ljudi u BiH.

Projekat, koji okuplja mlade ljude, organizacije civilnog društva i akademske istraživače, imaće za cilj razvijanje načina rada koji kombinuju participativno stvaranje filmova s aktivizmom mladih.

Rezultati će uključivati filmove čiji su producenti mladi ljudi, radionice praktičara i akademsku studiju slučaja.

Cilj ovog projekta je izgraditi vještine mladih ljudi u BiH, proširiti njihove mreže i prenijeti njihove priče, brige i probleme kako bi na taj način mogli izgraditi solidarnost s drugim mladim ljudima koji stvaraju promjene unutar svoje zemlje i diljem Europe.

Ovaj projekt je saradnja Kings College-a u Londonu, Sarajevo School of Science and Technology i Opera Circusa. Projekt je dio Changing the Story - multidisciplinarnog projekta na čelu sa Univerzitetom u Leedsu, koji podržava izgradnju inkluzivnih civilnih društava sa i za mlade ljude u postkonfliktnim zemljama.

logos-for-page3.png

Prijavite se sada

Imate priču koju želite ispričati? Da li ste mladi aktivista između 18-26 godina? Imate filmske vještine ili želite saznati više? Dolazite iz Bosne i Hercegovine?

Ovo je prilika da aplicirate za učešće u školi inkluzivnog aktivizma mladih i izrade filma! Radionice u Sarajevu će biti praćene mentorstvom i podrškom u kreiranju i dijeljenju vaših vlastitih filmova.

Ovaj projekat je dio Changing the Story i vode ga Opera Circus UK , Kings College, London i Sarajevo School of Science and Technology , u saradnji sa međunarodnim filmskim producentom i fotografom Robertom Goldenom.

Sva pitanja možete slati na changingthestoryBIH@gmail.com